Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 1a realizuje projekt CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.

Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ - PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ - PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ - PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności,
  • kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

LEKTURKI SPOD CHMURKI 22/23