Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

LEKCJE W OGRODZIE 22/23

Innowacja Lekcje w ogrodzie

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki, przyrody i geografii traktują o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności zdobywania wiedzy, dokonywania obserwacji i doświadczeń czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Innowacja ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie inspirowane przez przyrodę, która jest w ich zasięgu. Innowacyjność programu będzie polegała na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem elementów środowiska w szkolnym arboretum. Intencją programu jest oswojenie uczniów z otwartą przestrzenią, która będzie polem do nauki i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Cele szczegółowe:

• Rozwijanie pamięci i wyobraźni.

• Dostrzeganie sytuacji problemowych.

• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

• Zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem.

• Umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych.

• Planowanie swoich działań, tak aby osiągnąć sukces w wykonywanej pracy.

• Wyjście poza teren sali lekcyjnej i dobra zabawa.

• Zajęcia będą również obejmowały zagadnienia ekologii.

W innowacji biorą udział uczniowie klas IV, V oraz VI pod okiem pań Doroty Kołodziejczyk , Pauliny Chlebek i Marioli Szkwarek, szczególnie na matematyce, przyrodzie i geografii. Aktualne relacje z przeprowadzonych zajęć zamieszczane są na stronie facebookowej szkolnego Arboretum: https://www.facebook.com/Arboretum.Inspiruje