Go to main content

LEKCJA: ENTER 2020/2021

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w szkoleniach „Lekcja: Enter”, aby:

  • wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicać swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.