Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

KONKURS "MASKOTKA SP10"

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w konkursie na projekt maskotki Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki (lub po prostu maskotki) promującej Szkołę Podstawową nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach.
2. Prace konkursowe powinny zostać zaprojektowane w formie kolorowego rysunku, wykonanego ręcznie lub za pomocą grafiki komputerowej. Technika rysunku dowolna (akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane) - format A4. Mile widziane będą również maskotki wykonane z włóczki, sznurka, materiału itp. (wykonane przy użyciu szydełka, na drutach, uszyte na maszynie do szycia lub ręcznie). Można je złożyć zamiast projektu.
3. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych konkursach.
4. Jeden uczestnik/uczestniczka może przygotować jedną propozycję.
5. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko/imiona i nazwiska, wiek autora/autorów pracy, placówka, klasa/grupa, numer kontaktowy opiekuna.
6. Projekt maskotki/maskotkę i wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) – do pobrania wraz z regulaminem ze strony internetowej szkoły: www.zsp2czechowice.pl, prosimy składać w sekretariacie szkoły lub u p. Alicji Puzoń.
7. Ocenie podlegać będą wszystkie prace oddane do dnia 31.01.2023 r.
8. Kryteria oceny:
• maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, przyjazna dziecku, łatwa do rozpoznania i zapamiętania,
• ma stanowić atrakcyjną pamiątkę - upominek zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych,
• powinna zawierać elementy szkolne lub nawiązywać do tradycji naszej szkoły,
• ma być możliwa do wykonania z różnego rodzaju materiałów.
9. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
10.Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
• wyrażeniem zgody na stałe wykorzystywanie projektu maskotki w celu promocji szkoły,
• wyrażeniem dobrowolnej zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora.
11.Prawa autorskie wykonawców dostarczonych prac przechodzą na Organizatora konkursu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji, wykorzystywania i przetwarzania w/w prac.
12.Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceni prace konkursowe i wyłoni laureatów.


NAGRODY
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora, nie później niż do dnia 14.02.2023 r.
2. Wręczenie nagród nastąpi 3.06.2023 r., podczas uroczystości wprowadzenia sztandaru do szkoły.
3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nagrodzi autorów najciekawszych prac nagrodami rzeczowymi