Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

KONKURS KOŁA WOLONTARIATU

OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Organizator konkursu
Organizatorami konkursu na opracowanie logo Szkolnego Koła Wolontariatu są opiekunowie.

Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego dla Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkolne Koło Wolontariatu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, promocyjnych, itp.

Konkurs trwać będzie do 17.04 2021.


III.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne i łatwe do zapamiętania, identyfikowane z patronem szkoły ks. Janem Twardowskim i  zadaniami wolontariatu.
4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane

Prace należy składać do 17.04 2021 do opiekunów wolontariatu na adres: elzbieta.szczypka@zsp2czechowice.pl oraz magda.krystkiewicz@zsp2czechowice.pl.

V. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.


Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Elżbieta Szczypka, Magda Krystkiewicz