Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

JESTEM PATRIOTĄ

Zaproszenie do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

na plakat „Jestem patriotą

Konkurs jest organizowany z okazji upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Konstytucji 3 Maja tradycyjnie wiązało się z walką Polaków o niepodległość począwszy od zaborów poprzez rządy komunistyczne w Polsce. W tym dniu odbywały się akcje protestacyjne, manifestacje, upominanie się o wolność i państwowość. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 roku jest ogólnopolskim świętem religijnym, Kościół Katolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od 2 maja 2004 roku w Polsce dzień zdejmowania flagi z czasów PRL, stał się dniem jej uhonorowania i obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu przypada też rocznica z czasów II wojny światowej, gdy w 1945r. została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało – czerwona, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. W dniu 2 maja przypada także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowanym kodem między ludźmi na globie ziemskim.

Cele konkursu:

  • promowanie wartości patriotycznych
  • rozbudzanie dumy z przynależności narodowej
  • promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie flagi państwowej
  • nabywanie wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz  Szkolny Wolontariat.

Kategoria wiekowa:

  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV
  • uczniowie klas VIII
  • prace plastyczne można wykonywać samodzielnie lub wspólnie z najbliższą rodziną

Technika prac: technika dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, rysunkowych i graficznych, kolaż oraz techniki mieszane.

Format pracy A4, A3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace należy dostarczyć do szkoły do 07 maja do p. Elżbiety Szczypki (uczniowie klas 1-3 do wychowawców)

Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, dobór techniki, estetyka i staranność wykonania.