Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

W tegorocznej edycji (2021/2022) projekt skupia się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

W każdym miesiącu (od września do maja) organizator zaproponuje jedno zadanie-wyzwanie do zrealizowania z grupą przedszkolaków. Zadania przypisane są do miesięcy, ale nauczyciel decyduje, w którym dniu przeprowadzi akcję ekologiczną. Ten dzień będzie ZIELONYM DNIEM z BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, w którym zrobimy coś dobrego dla Ziemi.

CELE GŁÓWNE AKCJI

poszerzanie świadomości ekologicznej;

kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;

rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;

rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;

zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.