Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

DOBRZY KOLEDZY

Celem innowacji jest uwrażliwianie dzieci na wybrane zachowania społeczne w oparciu o literaturę dziecięcą oraz wspomaganie ich rozwoju społeczno - moralnego aby w przyszłosci umożliwić im osiągnięcie pełnej dojrzałosci szkolnej.

Innowacja przeznaczona jest dla dzieci 4, 5 letnich. W okresie przedszkolnym dzieci są wyjątkowo podatne na wychowawcze wpływy otoczenia. Mimo, iż dopiero pod koniec okresu przedszkolnego możemy mówić o kształtowaniu postaw społeczno - moralnych dziecka, zasadne jest ukazywanie dzieciom młodszym zachowań pozwalających im na lepsze funkcjonowanie w grupie, na bycie "lepszym kolegą".

Podczas zajęć z wykorzystaniem literatury dziecięcej ralizowane będą następujące obszary:

I Rozwijanie zdolności dostrzegania cudzych potrzeb

II Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole

III Kształtowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie

IV Kształowanie umiejętności podejmowania sprawiedliwych rozwiązań.

Poszczególne obszary mają tak dobrane utwory literackie, że ich treści dotyczą zdarzeń rozgrywających się w świecie zwierząt (co ma znaczenie szczególnie dla dzieci 4-letnich) oraz w gronie rówieśniczym dzieci.

Punktem wyjścia jest zaaranżowanie sytuacji, w której dzieici mogą odkryć problem, próbują go określić i proponują różne sposoby rozwiązań (szczególnie 5-latki).

Dodatkowo, współpraca z biblioteką szkolną, pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć poprzez możliwość prowadzenia niektórych z nich na terenie biblioteki, zaproszenia pani bibliotekarki na salę zajęć i zyskanie w niej dodoatkowej osoby do czytania fragmentów tekstu literackiego lub realizacji teatrzyków.