Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

CZYTAM WIĘC JESTEM - CZERWIEC

Zabierz głos w dyskusji

Jedno z zadań egzaminu próbnego wymagało od ucznia przedstawienia swojego zdania w czasie dyskusji na forum internetowym. Należało odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto pielęgnować dawne zwyczaje?”. Zatem nasze wypowiedzi rozpoczynało twierdzenie, które ukazywało szacunek do tradycji. Ćwiczyliśmy budowanie dwóch argumentów, w których szukaliśmy przykładów, jak w przeszłości pielęgnowano dawne zwyczaje. Podkreślaliśmy, jak ważne jest również tworzenie dobrych relacji między pokoleniami. Tłumaczyliśmy, co oznacza wspólnota pokolenia, a najpierw całej rodziny. Bowiem to właśnie kultywowane zwyczaje łączą ludzi i budują tożsamość narodową. Teraz już wiemy, że warto troszczyć się o dawne zwyczaje i je poznawać!

Pokochaj renesans

Spotkanie z zabytkami literatury polskiej należy do niecodziennych sytuacji, z którymi spotykamy się głównie na lekcjach języka polskiego. Naszym zadaniem było przypomnienie sobie wyboru fraszek Jana Kochanowskiego. Wspólnie zastanawialiśmy się nad ich filozoficzną treścią i poznawaliśmy kunsztowną budowę utworów. Nie zaskoczyły nas jednak archaizmy, bowiem odczytywaliśmy ich tłumaczenie wyjaśnione obok tekstu. Znaliśmy również ich funkcje, ponieważ ukazują kształt języka literackiego z epoki renesansu. Aby pięknie napisać egzamin należało utrwalić wyznaczone przez wymagania egzaminacyjne środki artystyczne i odnaleźć je w tekście. Wyjątkowy język, którym pisał Jan z Czarnolasu zadziwił pokolenie młodych czytelników i udowodnił, że literatura wymaga odkrycia i zadziwienia młodych ludzi.

Bohater i cel

Arkusz egzaminacyjny pozwolił nam skupić się na bohaterach wybranych lektur obowiązkowych, spośród których wybraliśmy kilku, którzy realizowali wyznaczony sobie cel. W uzasadnieniu mierzyliśmy się ze znajomością wybranej przez siebie lektury obowiązkowej. Po wstępnych przemyśleniach w kilkuzdaniowej wypowiedzi porządkowaliśmy plan postaci literackiej i realizację jego działań. Następnie przedstawialiśmy wydarzenia i fakty z lektury, które szczególnie zapadły nam w pamięci. Naszymi ulubionymi bohaterami lektur obowiązkowych zainteresowaliśmy koleżanki i kolegów w klasie podczas dyskusji na forum naszej grupy.