Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

CZECHOWICE - DZIEDZICE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 22/23

Projekt „Moja mała Ojczyzna” ma za zadanie realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka- potrzeby przynależności. Każde dziecko dorasta w konkretnej rodzinie, środowisku biologicznym i społecznym, a budowanie poczucia tożsamości i więzi opiera się na wiedzy i relacjach interpersonalnych. Wychodząc z założenia, że łatwiej jest wchodzić w

życie dziecku o utrwalonym poczuciu przynależności społecznej, narodowej i kulturowej zamierzam wprowadzić do programu nauczania treści regionalne związane z bogatą historią, językiem, tradycją i kulturą Czechowic- Dziedzic oraz usytuowania miasta w granicach Śląska.

Planuję m.in. następujące działania: zapoznanie uczniów z historią szkoły, miasta; przeprowadzenie rozmowy z dziadkami; wyszukiwanie starych fotografii i pamiątek rodzinnych; gromadzenie wyrazów do słownika mowy gwarowej; kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Będę również starała się wzbogacać uczestników o nową wiedzę i doświadczenia wynikające z podejmowanych działań warsztatowych, organizowanych spotkań, wędrówek i wycieczek. Każde dziecko będzie mogło przyczynić się do wzbogacenia zasobów eksponatów i materiałów prezentowanych podczas imprez i wystaw.

Innowacja zakończy się ewaluacją pozwalającą ocenić efekty oraz określić sposób kontynuacji rozpoczętych działań.

Do współpracy zapraszam Rodziców i wszystkich, którym nasza mała Ojczyzna jest bliska.