Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

"Czechowice-Dziedzice, moja mała Ojczyzna"

„Moja mała Ojczyzna” to innowacja pedagogiczna realizowana w latach szkolnych 2023/2024 , 2024/2025 i 2025/2026 w klasie I-III A.

Cel główny to rozwijanie poczucia własnej tożsamości i więzi emocjonalnej z regionem będącym częścią naszej Ojczyzny.

Projekt „Moja mała Ojczyzna” ma za zadanie realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka- potrzeby przynależności. Każde dziecko dorasta w konkretnej rodzinie, środowisku biologicznym i społecznym, a budowanie poczucia tożsamości i więzi opiera się na wiedzy i relacjach interpersonalnych. Wychodząc z założenia, że łatwiej jest wchodzić w życie dziecku o utrwalonym poczuciu przynależności społecznej, narodowej i kulturowej, do programu będą wprowadzone treści regionalne związane z bogatą historią, językiem, tradycją i kulturą Czechowic- Dziedzic oraz usytuowaniem miasta w granicach Śląska.