Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ALFABET OBRAZKOWY

DRUGIE ZADANIE

Po przygotowaniu obrazkowego alfabetu. Uczniowie na komputerze sprawdzali swoją znajomość alfabetu umieszczali przy każdej literze właściwy obrazek. Kolejny etap ich pracy to wykonanie plakatu z obrazków – umieszczając je w kolejności alfabetycznej. Dzieci utrwalały znajomość alfabetu i przy pracy pamiętały o literach ą, ć, ę, ł, ś, ż, ź i gdzie jest ich miejsce w alfabecie. Przypominaliśmy również jak je piszemy na klawiaturze. Alt + x to literka ź Uzupełniały na komputerze brakujące literki i układały słowa w kolejności alfabetycznej.